Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje získané v souvislosti s odesláním dat z kontaktního formuláře budou využity výhradně pro účely realizace práv a povinností souvisejících s dotazem v kontaktním formuláři.

Osobní údaje nebudou dále zpracovávány a nebo předány či nabízeny třetím stranám.

Osobní data jsou uložena v databázi na zabezpečeném serveru providera a v ekonomickém systému provozovatele.

Měření návštěvnosti webových stránek jsou realizovány třetí stranou. Vlastní data jsou anonymizována a řídí se technickými podmínkami třetí strany.

Cookie neobsahují data, z kterých lze přečíst nebo zjistit osobní údaje. Použití cookie je čistě z technických důvodů. Chování cookie může návštěvnik povolit, omezit nebo odstranit v nastavení svého prohlížeče.