Jak je to s korozí hliníku?

2. 11. 2022 Výrobky

Hliník se vyznačuje dobrými protikorozními vlastnostmi, kdy na jeho povrchu vzniká ochranná vrstva oxidu, jež brání další korozi. Speciální povrchové úpravy, jako je eloxování, posilují tuto ochranu. Přesto existují situace, kdy hliník může korodovat, například při kontaktu s ušlechtilejšími kovy v vlhkém prostředí nebo při expozici extrémním pH hodnotám. Klíčem k prevenci korozního poškození je správné skladování a používání vhodných slitin v náročných podmínkách.

Náhledový obrázek

Co je vlastně koroze?

Koroze je samovolné a postupné narušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Hlavním činitelem je atmosférický kyslík.

Je to samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocování materiálu.

Jak je to s korozí hliníku?

Mnoho z nás si myslí, že hliník vyniká právě tím, že nerezne. Rezne. Ale nemusíte se bát 🙂

Když koroduje železo, vzniká na jeho povrchu červenohnědý povlak. Ten se potom olupuje, až se celý rozpadne.

Při korozi hliníku jeho povrch také oxiduje, jenže se i rychle hojí. Na povrchu vzniká ochranná vrstva, která zabraňuje pokračování koroze. Pokud se v hliníku vytvoří jakákoli prasklina, neprodyšná koroze ji okamžitě zacelí.

Např. eloxovaný hliník je povrchová úprava hliníku, která je dosahována pomocí kyseliny a elektrického proudu. Úmyslně se tak vytváří ještě silnější zkorodovaná vrstva, která pak poskytuje ještě silnější ochrannou vrstvu, bránící hloubkové korozi.

Úhlavním nepřítelem hliníku je RTUŤ, která narušuje jeho ochranný povlak a hliník okamžitě koroduje.

Nejznámější druhy korozí hliníku

  • Galvanická koroze: když hliník ve velmi vlhkém prostředí přijde do kontaktu s ušlechtilejšími materiály jako železo.
  • Důlková koroze: když je hliník ve velmi vlhkém prostředí, často v přítomnosti soli a kde voda nemůže z kovu stékat.

Korozivost je údaj, který udává, jak vysoká je odolnost hliníku vůči korozi. V porovnání s jinými kovy má hliník korozivost velmi dobrou.

Kdy ke korozi dochází a jak jí zamezit?

Když se hliník skladuje v prostředí bez velkých teplotních výkyvů a převáží se v suchu a řádně zabalen, aby žádná vlhkost nepronikla na kovový povrch, vrstva oxidu poskytuje ochranu před korozí. Vrstva oxidu je stabilní při pH 4 – 9.

Jestliže je hliník vystaven velmi kyselému nebo velmi zásaditému prostředí mimo pH 4 -9, objeví se silná koroze. Například alkohol způsobuje korozi hliníku pouze v malém rozsahu, pokud neobsahuje organické kyseliny, zatímco k velmi silné korozi může dojít, jestliže je současně přítomna i kyselina mravenčí.

Jiné slitiny hliníku se doporučují např. v přímořském prostředí, kdy musí být odolné vůči mořské vodě.

Hliník se dobře nesnese s mědí a ocelí, proto např. při  stavbě domu dbejme na návaznost a vzájemnou snášenlivost materiálů. Především u různého oplechování kolem balkónů, parapetů, atik, venkovního stínění apod.

V naší práškové lakovně hliník lakujeme práškovými fasádními barvami, které hliníkový povrch perfektně ochraňují.

Sdílejte náš článek
FB X In