Stavební připravenost pro bioklimatickou pergolu

28. 2. 2024 Technologie

Když se zákazník rozhodne zakoupit naši hliníkovou pergolu, odsouhlasí vizualizaci i výkresovou dokumentaci, je třeba zajistit z jeho strany ještě stavební připravenost místa pro montáž pergoly.

Náhledový obrázek

Když se zákazník rozhodne zakoupit naši hliníkovou pergolu, odsouhlasí vizualizaci i výkresovou dokumentaci, je třeba zajistit z jeho strany ještě stavební připravenost místa pro montáž pergoly. Aby odběratel splnil všechny požadavky na kvalitní připravenost stavby, obdrží od nás stavební podklady.  Součástí dokumentace je především výkres pergoly a části objektu, kde bude instalovaná. Do výkresu zakreslujeme polohově i výškově jednotlivé kotvící body. A je tedy zřejmé nejen přesné umístění základových patek nebo závitových tyčí, ale i potřebná elektroinstalace (přívod elektrické energie).

Aby naše pergola byla správně a spolehlivě ukotvená, musíme věnovat dostatečnou pozornost i kotevním prvkům. Pergolu uchycujeme na závitové tyče. A to v případě, když pergolu instalujeme na betonovou desku. Další způsobem uchycení jsou patky. To v případě, že se pergola umisťuje do rostlého terénu.

Požadavky na uchycení pomocí závitové tyče do plošného základu – betonové desky

 • Tloušťka betonové desky minimálně 100 mm
 • Armovaný beton
 • Velikost závitové tyče M16-M24
 • Betonová deska se vyvrtá, vyčistí se od volných částic. Následně se aplikuje chemická kotva, do které se ihned zasune závitová tyč. Tím je závitová tyč pevně uchycená do betonové desky
 • Závitové tyče by měly být v betonové desce uchycené minimálně 10 cm, z betonu by měly vyčnívat minimální délce 300 mm
 • Pro každou stojnou nohu pergoly musí zákazník připravit buď jednu závitovou tyč M22 nebo M24, anebo 3 ks závitových tyčí M12 pro každou jednu nohu
 • Umístění tyčí se řídí dle výkresové dokumentace
 • Tady příprava stavební připravenosti pro zákazníka končí
 • K závitovým tyčím naši montéři uchytí pomocí konstrukčního prvku – kámen – stojné nohy pergoly

Požadavky na základové patky

 • Rozměry betonových patek jsou minimálně 400×400 mm
 • Hloubka patky závisí na zámrzné hloubce v konkrétní lokalitě (800-1.200 mm)
 • Pro betonování patek doporučujeme použít beton pro základové pasy
 • Po odlití patek je důležité beton kropit vodou, aby beton hydratoval a nedocházelo k tvorbě trhlin
 • Doba zrání betonu je cca 21 dnů
 • Základové patky pro pergolu musí být ve stejné výškové úrovní (pokud při zaměřování nebylo z technických důvodů stanoveno jinak)
 • Pro každou stojnou nohu pergoly je zapotřebí jedna samostatná patka
 • Tady příprava stavební připravenosti pro zákazníka končí
 • Na takto připravený podklad už naši montéři přichycují konstrukční prvky pergoly – vsuvné hliníkové profily “kameny”, na které se následně nasadí stojné nohy pergoly

Příprava pro elektroinstalaci

 • Pokud jsou pro pergolu navržené základní pohony a LED osvětlení, je postačující, aby měl zákazník pro montáž připravený tří žílový kabel 3×1,5 mm pod napětím 230V se samostatným jištěním
 • Když jsou v pergole infrazářiče (heatery), pak je zapotřebí, aby zákazník ke každému z nich připravil tří žílový kabel 3×2,5 mm, a tento okruh by měl mít opět vlastní jištění
 • Pro montáž a připojení pergoly k elektrickému proudu je nutná minimální délka kabelu 1.000 mm, aby mohli montéři bezpečně napojit na kabeláž v pergole

Možnosti napojení odvodu dešťové vody na:

 • Dešťovou kanalizaci
 • Sběrnou nádrž
 • Drenážní potrubí, “trativod”

Pokud všechny výše uvedené požadavky na stavební připravenost splníte, přispějete bezproblémové a kvalitní montáži a nová pergola bude plně funkční, stabilní a spolehlivá. Při rozmarech počasí nemusíte mít obavy, že se vám pergola znehodnotí.

Sdílejte náš článek
FB X In